Liên hệ
 
Họ và tên*
Địa chỉ*
Điện thoại*
Email*
Chủ đề*
Nội dung*
 

Ammeraal Beltech Viet Nam

Lô IIIB, đường số 5,

khu công nghiệp Vĩnh Lộc,

Q. Bình Tân, Tp. HCM

 

   T: + (08) 37 656 205

   F: + (08) 37656215, 37656190

Hotline: 0917 3030 62

   E: info@ammeraalbeltech.com.vn

 

   Click here for our Service

   Network to locate your

   nearest AB partner

Contact Contact
Chất lượng sản phẩm là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi.
Hỗ trợ trực tiếp
Hỗ trợ trực tiếp