Logo
Ammeraal Beltech Viet Nam
Add: Địa chỉ : Lô IIIB, đường số 5, khu công nghiệp Vĩnh Lộc, Q. Bình Tân, HCM
T: 08 37656 205
F: 08 3765 6215
E: info@ammeraalbeltech.com.vn
Cung cấp
- Băng tải PVC, PU, PE, Silicone, Cotton.
- Xích nhựa.
- Băng tải nhụa Modular.
- Dây đai bản dẹt.
Hỗ trợ trực tiếp
Hỗ trợ trực tiếp