Sản xuất lốp xe cao su

 Nhà sản xuất lốp  xe và cao su không chỉ yêu cầu cập nhật công nghệ mới nhất, thiết bị chính xác, yếu tố con ngưới mà còn yêu cầu rất cao về khả năng của các nhà cung cấp.

Ammeraal Belteh tiếp tục cải thiện và cam kết với khách hàng bằng việc không ngừng nỗ lực cải tiến công nghệ và vật liệu để có thể cung cấp cho khách hàng những sản phẩm tốt nhất. Qua thời gian làm việc với các khách hàng là nhưng tập đoàn sản xuất lốp xe cao su  hàng đầu thế giới chúng tôi đã nghiên cứu và cho ra đời hàng loạt sản phẩm băng tải đáp ứng yêu cầu của tất cả các công đoạn trong quy trình sản xuất lốp xe từ quá trình trộn nguyên liệu tới định hình sản phẩm và lưu kho.

  • Băng tải cho các công đoạn trong quá trình sản xuất lốp xe
  • Băng tải cho công đoạn xử lý lốp xe thành phẩm
  • Băng tải cho những ứng dụng đặc biệt

 

Index
Chất lượng sản phẩm là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi.
Hỗ trợ trực tiếp
Hỗ trợ trực tiếp