Băng tải

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cho tốc độ cao hơn, tăng tính linh hoạt và độ bền, các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn nghiêm ngặt hơn bao giờ hết, Ammeraal Beltech có dải sản phẩm từ xử lý nguyên liệu thô đến các công đoạn xử lý khác. 

Trong thực tế, các nhóm sản phẩm bao gồm cả băng tải Synthetic và băng tải Elastomer củng cố vững chắc ngành công nghiệp băng tải của chúng tôi. Hơn nữa, chúng tôi tiếp tục minh chứng cho những cam kết của chúng tôi liên tục đổi mới thông qua việc giới thiệu liên tục các vật liệu mới, phụ kiện và dạng bề mặt cho tất cả các ngành công nghiệp và các ứng dụng khác nhau.

Các sản phẩm băng tải được phát triển và sản xuất tại các nhà máy của chúng tôi trên toàn thế giới bằng các kỹ thuật hiện đại nhất, dựa trên kiến thức chuyên môn của chúng tôi trong những môi trường, ứng dụng khác nhau.

Để biết quy cách chuẩn, nhấn vào đây.

Index
Chất lượng sản phẩm là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi.
Hỗ trợ trực tiếp
Hỗ trợ trực tiếp