Theo Chủng Loại Hàng

Phạm vi đai lớn nhất thế giới

Cho dù bạn cần xử lý và băng tải chống vi khuẩn đai cho ngành công nghiệp thực phẩm hoặc sản phẩm chống cháy để sử dụng tại các sân bay, Ammeraal Beltech sản phẩm đã được chứng minh để đáp ứng yêu cầu của bạn.

Trong thực tế, phạm vi toàn diện của chúng tôi được xây dựng xung quanh các nhóm sản phẩm chính sau đây:

Quy trình và băng tải đai

  • Thắt lưng Modular
  • Hiệu suất cao Thắt lưng phẳng
  • Thời gian Thắt lưng
  • Thắt lưng dệt bất tận
  • Thắt lưng Soliflex
  • Ultrasync Thắt lưng
  • Thắt lưng cao điểm

Ngoài ra, để lắp ráp và làm việc tại chỗ, một loạt các công cụ thích hợp có sẵn cho tất cả các nhóm sản phẩm.

Đối với khả năng chế tạo.

 

Images
Images
Images
Images
Images
Index
Chất lượng sản phẩm là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi.
Hỗ trợ trực tiếp
Hỗ trợ trực tiếp